Conducere, comisii și departamente

Adunarea Generală este organul legislativ al F.R.R. și, în consecință, autoritatea supremă.

(1) Adunarea Generală este ordinară și extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinara se desfășoară anual.

(3) Adunarea Generală de alegeri are loc la patru ani.

(4) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

(5) În principiu, Adunarea Generală poate fi publică, accesul fiind permis pe baza de invitații. Persoanelor invitate li se poate refuza prezența în Adunarea Generală, dacă majoritatea simplă a delegaților cu drept de vot prezenți la adunare hotărăsc astfel.

Biroul Federal

Biroul Federal este organul de conducere între Adunările Generale. Biroul Federal se compune din 15 persoane.

Președintele și vicepreședintii se aleg potrivit prevederilor art.34 din prezentul statut si au mandat pentru o perioada de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit.

Colegiul Director

Colegiul Director este organul executiv permanent al F.R.R. Colegiul Director este organul de administrare și gestionare al F.R.R. care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale și Biroului Federal.
Colegiul Director este alcătuit din Președintele, Vicepreședinții și trezorierul Federației.

Comisia de Cenzori

Controlul financiar intern al F.R.R. este asigurat de către Valentin Voicu.

Comisii

Departamente

Bugetul FRR 2022

Link-uri utile