Conducere, comisii și departamente

Adunarea Generala este organul legislativ al F.R.R. si, in consecinta, autoritatea suprema.

(1) Adunarea Generala este ordinara si extraordinara.

(2) Adunarea Generala ordinara se desfasoara anual.

(3) Adunarea Generala de alegeri are loc la patru ani.

(4) Adunarea Generala extraordinara se convoaca oricand este necesar.

(5) In principiu, Adunarea Generala poate fi publica, accesul fiind permis pe baza de invitatii. Persoanelor invitate li se poate refuza prezeta in adunarea generala, daca majoritatea simpla a delegatilor cu drept de vot prezenti la adunare hotarasc astfel.

Biroul Federal

Biroul Federal este organul de conducere intre Adunarile Generale. Biroul Federal se compune din 15 persoane.

Presedintele si vicepresedintii se aleg potrivit prevederilor art.34 din prezentul statut si au mandat pentru o perioada de patru ani. Mandatul poate fi reinnoit.

Colegiul Director

Colegiul Director este organul executiv permanent al F.R.R. Colegiul Director este organul de administrare si gestionare al F.R.R. care asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale si Biroului Federal.
Colegiul Director este alcatuit din presedintele, vicepresedintii si trezorierul federatiei.

Comisia de Cenzori

Controlul financiar intern al F.R.R. este asigurat de catre Valentin Voicu.

Comisii

Departamente

Link-uri utile