Hotararile Biroului Federal din 19.04.2016

La Bucuresti va avea loc un nou curs World Rugby Level 1 pentru antrenori.

1. Membrii B.F. au aprobat materialele care au fost prezentate in Adunarea Generala • Raportul B.F. privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima Adunare Generala. • Prezentarea bilanţului contabil […]