Informare persoane vizate

Bună ziua!

Încrederea dvs. este foarte importantă pentru noi și din acest motiv dorim să fim deschiși în privința datelor pe care le colectăm de la dvs., a modului în care le utilizăm și a drepturilor dvs. de a controla informațiile respective.

FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY urmărește să-și extindă aria de selecție pentru a include jucători de rugby eligibili care trăiesc în afara României. Regulamentele World Rugby stipulează că, pentru a juca în România, jucătorul, părinții jucătorului sau bunicii jucătorului trebuie să se fi născut în România. In acest scop a implementat un formular online pentru colectarea unui set minimal de date cu caracter personal in vederea identificării acestora. Acesta nu poate fi completat in mod legal decât de către jucătorii cu vârsta minima 16 ani, pentru cei cu vârsta mai mica de 16 datele trebuie sa fie trimise de către părintele sau tutorele legal împreună cu documentele minim necesare, mai multe informații puteți obține selectând opțiunea „Părinte, Tutore, Antrenor, Alta Calitate” in formularul online.

Datele colectate vor fi evaluate de reprezentanții FEDERATIEI ROMÂNE DE RUGBY, iar daca jucătorul nu este eligibil acestea vor fi șterse. Daca jucătorul este eligibil, FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY îl va contacta direct sau pe reprezentanții legali ai acestuia.

Datele furnizate in aceasta etapa nu vor fi încredințate terților si vor fi gestionate doar de către FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY pe teritoriul României.

Noi, cei de la FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY, prețuim relația cu dvs. și dorim să răspundem în mod proactiv cerințelor și nevoilor dumneavoastră aducându-vă la cunoștință ca dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
  • dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale, dacă acestea sunt incorecte;
  • dreptul de a șterge – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
  • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
  • dreptul de a obiecta – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
  • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit de calculatoare uzuale sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acestea sau cu orice aspecte referitoare la datele personale ale dvs., vă puteți adresa cu încredere Responsabilului cu Protecția Datelor desemnat pentru FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY prin email la adresa gdpr@frr.ro sau prin scrisoare la adresa poștală Bulevardul Mărăști nr. 20, Municipiul București, sector 1.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) https://www.dataprotection.ro.

 

Cu stimă, FEDERATIA ROMÂNĂ DE RUGBY

Link-uri utile