Recomandare privind modalitatile de accesare a sumelor de bani din bugetul local de catre cluburile sportive

Recomandare privind modalitatile de accesare a sumelor de bani din bugetul local de catre cluburile sportive cu activitate in ramura sportiva de rugby afiliate la Federatia Romana de Rugby.

Avand in vedere importanta deosebita a accesarii sumelor de bani din bugetele locale de catre cluburile sportive, care constituie o sursa de venit importanta pentru bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, cu un impact deosebit asupra derularii activitatii sportive;
Tinand cont de modificarile legislative intervenite in ultima perioada in domeniul sportului si organizarii asociatiilor;

Federatia Romana de Rugby recomanda cluburilor sportive afiliate sa urmeze etapele mentionate in continuare, in scopul accesarii sumelor de bani din bugetele locale.

1. Accesarea de sume de bani din bugetele locale in conformitate cu prevederile art.181 lit.b din legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si art.46 alin.1 lit.f din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005, modificata si completata prin Legea nr. 305/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008;

Temei legal

In conformitate cu prevederile art. art.181 lit.b din legea nr.69/2000 : “prin hotarare de consiliu local/consiliu judetean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru, finanţarea activităţilor sportive de interes naţional, altele decât cele de interes general, ale cluburilor sportive şi asociaţiilor sportive participante în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale, exclusiv în baza contractelor de finanţare a programelor sportive, încheiate conform prevederilor art.69. Activităţile sportive de interes naţional sunt acţiunile de selecţie, pregătire şi participare în competiţii incluse în sportul de performanţă.”

In conformitate cu prevederile art.46 alin.1 lit.f din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 : “veniturile asociatiilor si federatiilor provin din resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.”

Conditii de accesare

Sunt stabilite prin Regulamentele aprobate de Consiliul Local/Consiliul judetean, si difera de regula, de la o administratie publica la alta.

Actul juridic incheiat

Intre clubul sportiv si Consiliul local/Consiliul judetan se incheie un contract de finantare a programului sportiv care trebuie sa contina in mod expres clauzele mentionate in Regulamentul aprobat de Consiliul local/Consiliul judetean, precum si prevederile referitoare la obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii, mentionate in art.69 alin.2 din legea nr.69/2000.

Avantaje
– existenta unui cadru legal coerent oferit de legea educatiei fizice si sportului;

Dezavanataje
– conditii de accesare excesive stabilite prin Regulamentele aprobate de Consiliul Local/Consiliul judetean
– existenta unor sume insuficiente de bani alocate sportului in bugetele locale, care nu permit desfasurarea unei activitati sportive de performanta;
– birocratia excesiva, care intarzie de cele mai multe ori semnarea contractelor de finantare a programelor sportive;
– plata cu intaziere a sumelor de bani stabilite prin contractul de finantare datorata nestabilirii bugetelor locale.
– incheierea contractului de finantare se face doar pentru un an calendaristic in timp ce marea majoritate a structurilor sportive isi creeaza bugetul de venituri si cheltuieli pe an competitional.

2. Accesarea de sume de bani din bugetele locale in conformitate cu prevederile art.2 si art.46 alin.1 lit.a din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005, modificata si completata prin Legea nr. 305/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008;

Temei legal

In conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, “asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.”
In conformitate cu prevederile art.46 alin.1 lit.a din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 : “ veniturile asociatiilor si federatiilor provin din cotizatiile membrilor.”

Conditii de accesare
Nu exista conditii de accesare stabilite prin acte normative, singurul criteriu fiind acela al dobandirii calitatii de membru asociat al clubului sportiv de catre Consiliul local/Consiliul judetean.

Actul juridic incheiat
Intre clubul sportiv si Consiliul local/Consiliul judetan se incheie un contract de tip asociativ, in sensul ca prin hotarare de Consiliu local/Consiliu judetean se stabileste participarea acestuia ca membru asociat in cadrul clubului sportiv si aderarea la statutul clubului sportiv. De asemenea, prin hotarare de Consiliu local/consiliu judetean se aproba cuantumul cotizatiei de membru pe care acesta o va plati in temeiul prevederilor statutului clubului sportiv. Ulterior prin hotararea Adunarii Generale a clubului sportiv se aproba dobandirea calitatii de membru asociat de catre Consiliul local/Consiliul judetean.

Avantaje
– existenta unui cadru legal coerent oferit de O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
– lipsa unor conditii de accesare a sumelor de bani, plata acestora urmand sa se faca de catre consiliu local/consiliu judetean cu titlu de cotizatie de membru al clubului sportiv;
– fiind vorba despre o cotizatie de membru aceasta poate fi platita lunar sau anual, fara a mai interveni problema reiinoirii anuale, ca in cazul contractului de finantare a programelor sportive.
– pentru sumele de bani platite cu titlu de cotizatie de membru de catre Consiliul local/Consiliul judetean nu se platesc impozite.
– contributia financiara cu titlu de cotizatie de membru pentru clubul sportiv se va aproba din bugetul local,din capitolul 67.02.”Cultură, recreere şi religie”, subcap.67.02.05.01-Sport.

Dezavantaje
– nu exista

PRESEDINTE
Asociatia de Sprijin pentru Constitutirea, Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive

Jr. Barbieru Cosmin-Gabriel

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l către prietenii tăi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole similare:

Link-uri utile